Tomorrow
Comes Today.

01

Platforma

Bezplatný internetový nástroj pre vzdelávacie organizácie, ktoré poskytujú školenia pre uchádzačov o zamestnanie. Bude obsahovať priradenie k vhodnému tréningu a nábor, školenie a hodnotenia stáží, e-learning a databázy spoločností a stážistov.

Čoskoro k dispozícii

02

Projektová príručka

Komplexná online projektová príručka vrátane úplnej metodiky projektu.

Čoskoro k dispozícii

03

Diseminačné video

Zdieľajte

Čoskoro k dispozícii